sk

Produktová fotografia

Často sa používa v produktových katalógoch, e-shopoch, brožúrach, letákoch a teda na reklamné účely. Fotili sme od malých predmetov ( medovníky, jedlá, nápoje, ovocie a rôzne predmety) az po velké predmety (rozvádzacie - elektrické skrine, ktoré sa fotili priamo v teréne kvoli ich velkých rozmerov).